Hymn szkoły został wyłoniony spośród prac konkursowych.Laureatami konkursu zostali uczniowie IIe:
Mateusz Lechelt oraz Krzysztof Pietrzak i to ich propozycja stała się hymnem naszego gimnazjum.

Nasza szkoła jest wspaniała
Za patrona Cię wybrała
Czcząc Twe bitwy oraz znoje
chcemy działać w imię Twoje
ref. O Kościuszko, wielki wzorze
Daj nam siłę żyć w honorze
Jak ojczyźnie mamy służyć
aby Twoich dzieł nie zburzyć
Ty walczyłeś orężami
My nauką zwyciężamy
Insurekcję wspominamy
imię Twoje wysławiamy
Ciebie zna i Ameryka
Najpierw jako pułkownika
Od Australii poprzez Stany
Wszystkim jesteś dobrze znany
Kosynierów utworzyłeś
Szalę zwycięstw przechyliłeś
Racławice pamiętamy
Życie Twoje dobrze znamy