1. Dyrektor szkoły - Ilona Szmatowicz
 2. Wicedyrektor - Iwona Tarnowska
 3. Sposób informowania rodziców o wypadku:
  Szkoła wzywa pogotowie i powiadamia prawnego opiekuna dziecka. W razie złego samopoczucia ucznia szkoła informuje rodzica (prawnego opiekuna), który osobiście odbiera dziecko ze szkoły potwierdzając ten fakt wpisem do dziennika.
 4. Obowiązujące dokumenty w szkole:
  • Legitymacja szkolna.
  • Dzienniczek ucznia (podstemplowany).
 5. Frekwencja uczniów - sposób usprawiedliwiania zgodny z zapisem w statucie (tylko w dzienniczku w ciągu siedmiu dni + dziennik Librus).
 6. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych - tylko w dzienniczku z adnotacją, że rodzic w tym czasie ponosi odpowiedzialność za dziecko.

Organizacja roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 - 31.02.2016
Koniec pierwszego semestru 13.01.2017
Ferie zimowe 16.01 - 29.01.2017
Wiosenna przerwa świąteczna 13.04 - 18.04.2017
Zakończenie zajęć dydaktycznych 23.06.2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2016
31.10.2016
25-27.04.2017 egzamin gimnazjalny
02.05.2017
16.06.2017
20.06.2017
W tych dniach odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 15:00
Środa -----
Czwartek -----
Piątek 11:30 - 13:30

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 8:30 - 14:30
Wtorek 8:30 - 14:30
Środa 8:30 - 14:30
Czwartek 8:30 - 14:30
Piątek 8:30 - 14:30

Godziny pracy pielęgniarki

Poniedziałek 10:50 - 13:50
Wtorek
10:50 - 13:50
Środa
07:45 - 10:45
Czwartek
10:50 - 13:50
Piątek
07:45 - 10:45

Godziny i dni pracy pedagoga

Poniedziałek 12:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 12:30
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 12:00
Piątek 09:00 - 13:00

Godziny i dni przyjęć rodziców

DYREKTOR Wtorek 10:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 10:00
WICEDYREKTOR Środa 8:00 - 10:00
czwartek 14:00 - 16:00

Godziny i dni pracy sekretariatu

Poniedziałek 8:30 - 16:30
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00

Dla uczniów naszego gimnazjum sekretariat jest czynny codziennie w godzinach: 7:00 - 8:00 i 11:30 - 11:50

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

14.09.16 Zebrania z rodzicami
12.10.16 Konsultacje
14.11.16 Zebranie z rodzicami
02.01.17 Konsultacje (zagrożenia)
09.01.17 Zebrania z rodzicami
------ -------
13.03.17 konsultacje
10.04.17 Zebranie z rodzicami
15.05.17 Konsultacje (zagrożenia)
12.06.17 Zebranie z rodzicami, klasyfikacja

Terminy egzaminów (wstępnie)

19.04.17 (godz. 9:00) część humanistyczna
20.04.17 (godz. 9:00) część matematyczno-przyrodnicza
21.04.17 (godz. 9:00) część językowa