Wymiana Polska-Holandia

W dniach 3-18 kwietnia oraz 7-12 maja  2017 uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny wzięli udział w wymianie uczniowskiej ze szkołą w Holandii. Nasza wizyta w kraju wiatraków i tulipanów oraz przyjęcie młodzieży holenderskiej w Łodzi były częścią współpracy naszych szkół, którą nawiązaliśmy 2 lata temu.
Podczas kilkudniowego pobytu w Holandii nasi uczniowie uczestniczyli w niezwykle ciekawych warsztatach integracyjno-sportowych zorganizowanych przez szkołę goszczącą z miejscowości Zwolle, zwiedzali Amsterdam, odwiedzili RIJKSMUSEUM - muzeum narodowe poświęcone sztuce i historii Holandii, a także pływali łódkami po kanałach Giethoorn -  popularnej miejscowości turystycznej (wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO) nazywanej holenderską Wenecją.
Przez cały czas wymiany, uczniowie z Gimnazjum nr 8 mieszkali w domach holenderskich rodzin, co pozwoliło nie tylko poznać sposób życia Holendrów, ale również zmusiło naszych uczniów do permanentnego komunikowania się w języku angielskim.
Podróż do Holandii została dofinansowana w ramach zagranicznej wymiany młodzieży ze środków Urzędu Miasta Łodzi. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
W maju z ogromną radością przyjęliśmy młodzież holenderską w naszym mieście, szkole i domach rodzin goszczących.
Czas pobytu gości wypełniony był wieloma działaniami sprzyjającymi integracji, ulepszaniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz poznaniu naszej kultury i stylu życia polskiego nastolatka. Pod okiem artystów sztuki ulicznej ozdobiliśmy budynek naszej szkoły  muralem, odwiedziliśmy kopalnię soli w Kłodawie, Toruń, spróbowaliśmy naszych sił w parku linowym oraz pokazaliśmy najpiękniejsze miejsca w Łodzi.
Przyjęcie pożegnalnego w klubie Keja  było czasem podsumowań, wspomnień, wspólnej zabawy i dalszej integracji.  Mieliśmy możliwość skosztować tradycyjne potrawy polskie przygotowane przez rodziny goszczące.
Wymiana zaowocowała nowymi przyjaźniami, dała mnóstwo satysfakcji i zadowolenia. Bogatsi w doświadczenia i z milionem wspomnień, których nikt nam nie odbierze już  dziś planujemy kolejną wymianę .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROJEKT 2016-2017

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY Etiuda migranta

 

W dniach 15-24 listopada br. grupa uczniów z klasy językowej 1b  wraz z uczniami z Turcji i Węgier wzięła udział w międzynarodowym projekcie ETIUDA PANTOMIMICZNA w ramach programu unijnego Erasmus+.

Projekt w całości realizowany jest przez fundację Euro Event

Projekt Etiuda migranta, dotyczący  tematyki i historii uchodźstwa,  został opracowany przez młodzież w wieku 15-20 z Polski, Turcji i Węgier zainteresowaną sztuką teatralną,  a także pragnącą rozwiązać problemy współczesnej Europy, jakim jest masowa migracja uchodźców.

Celem projektu było przedstawienie w postaci sztuki pantomimicznej zasłyszanej, przeczytanej historii uchodźców i sprowokowanie refleksji nad sensem życiowych dramatów człowieka, jakim jest migrant. Warsztaty z wykorzystaniem pantomimy pozwoliły  zgłębić tajniki pantomimy oraz doświadczyć sztuki, w której uczestnicy wypowiadają się za pomocą ciała na ważny dla Europy temat. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali etiudę pantomimiczną  ukazującą losy migranta, jego przeżycia, ból, cierpienie z powodu konieczności opuszczenia domu rodzinnego i poszukiwania dla siebie nowego miejsca w świecie.

Udział w projekcie umożliwił uczniom rozwój osobisty, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur, wymianę nabytych doświadczeń, poglądów oraz szerzenie zasad tolerancji .

Praca w trakcie 10-dniowych warsztatów  przyczyniła się także do wzrostu kompetencji językowych, samoświadomości, poczucia własnej wartości, zwiększenia tolerancji wobec innych kultur czy religii oraz świadomości międzykulturowej.

Projekt zakończył  się etiudą wystawioną przez młodzież na scenie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznym w Łodzi przy udziale zaproszonych partnerów fundacji, rodziców oraz koleżanek i kolegów z klasy.

 


PROJEKT COMENIUS 2013-2015

 

”SMALL STEP AT PRESENT, HUGE LEAP IN THE FUTURE – MY FUTURE CAREER”

PORTUGALIA - PORTO

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum są zaangażowani w realizację międzynarodowego projektu Comenius pt: -" Small Step at Present, Huge Leap in the Future - My Future Career" (Mały krok teraz , duży krok w przyszłość- moja kariera zawodowa).
Jest to projekt językowy, którego celem jest zmotywowanie uczniów do zainteresowania się przyszłą kariera zawodową, zmotywowanie do samorozwoju oraz wdrożenie do wytrwałego dążenia w realizacji postawionych sobie celów. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Dodatkowo uczniowie klasy językowej (II b) rozpoczęli systematyczną naukę języka portugalskiego, a portugalscy partnerzy są zobowiązani uczyć się języka polskiego.
Uwieńczeniem współpracy był dwunastodniowy wyjazd naszej młodzieży w kwietniu 2014 do Porto w Portugalii. Celem wyjazdu było poszerzenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego i portugalskiego oraz poznanie kultury i historii kraju naszych partnerów. Jednocześnie realizowane były zadania związane z tematyką projektu tj. przyszłą karierą zawodową. Ponadto, młodzież mieszkająca u rodzin portugalskich miała niepowtarzalną okazję bezpośredniego uczestniczenia w codziennym życiu tamtejszych rodzin. Nieocenione okazały się doświadczenia związane z umiejętnością zachowania się w różnych kontekstach sytuacyjnych.
Najbardziej podobały się długie wycieczki autokarowe na północ i południe od Porto. Uczniowie zwiedzili Obidos - urokliwe średniowieczne miasteczko wciągnięte na listę UNESCO, zamek w Guimaraes, sanktuarium w Fatimie oraz Bragę, najstarsze miasto chrześcijańskie w Europie z przepięknymi barokowymi budowlami sakralnymi położonymi wśród bujnej roślinności. Najchętniej młodzież wróciłaby nad ocean, a szczególnie utkwiły im w pamięci niekończące się plaże w Figueira Da Foz.
Czekamy teraz na rewizytę - przyjęcie portugalskich gości w Łodzi w 2015 r.

 

Działania w ramach projektu - w roku szkolnym 2013/2014

Wrzesień/Październik

 • · Rozpowszechnienie idei projektu:

zaprojektowanie ulotek informacyjnych ,rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu, utworzenie strony WWW projektu,

 • · Nawiązanie kontaktu ze szkołą w Portugalii – nakręcenie filmu promującego Łódź oraz uczestników projektu.
 • · Debat szkolna na temat świadomego planowania kariery zawodowej .

 

Listopad/Grudzień

 • · Przeprowadzenie ankiety dotyczącej wymarzonych zawodów
 • · Wypełnienie kwestionariusza dotyczącego predyspozycji zawodowych
 • · Rozpoczęcie nauki języka portugalskiego

 

Styczeń/Luty

 • · Spotkania z ludźmi z pasją
 • · Charakterystyka wybranych zawodów z uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej
 • · Wideokonferencja z młodzieżą z Portugalii

 

Marzec /Kwiecień

 • · Zakończenie cyklu lekcji języka portugalskiego- opracowanie słowniczka przydatnych zwrotów
 • · Wyjazd do Portugalii

 

Maj/Czerwiec

 • · Spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy oraz Urzędu Statystycznego- analiza rynku pracy
 • · Pasje artystów – wizyta w ASP
 • · Wystawa prezentująca efekty działań w ramach projektu oraz dokumentująca pobyt w Portugalii.


twoja6

twoja6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona WWW projektu

 

Blog projektu

 


 

 

„WE ARE FUTURE. FUTURE IS US.”

Program "Uczenie się przez całe życie"(LLP)

Comenius – Partnerskie Projekty Szkół

W roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół rozpoczęliśmy realizację kolejnego międzynarodowego projektu zatytułowanego „WE ARE FUTURE. FUTURE IS US”.


Współpracujemy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji i Grecji.

Główne cele projektu to: zapoznanie uczniów z prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka, promowanie postaw tolerancji i szacunku dla godności i wartości każdego człowieka, zmiana negatywnych postaw w stosunku do przedstawicieli innych kultur oraz zgłębianie wiedzy o różnorodności językowej oraz szeroko pojętej kulturze krajów partnerskich. Nasz projekt realizowany jest przez 2 lata.

COMENIUS – WIZYTA W TURCJI:


Zgodnie z kalendarzem realizacji Projektu Comenius : ”We are future, future is us” przedstawiciele naszej szkoły, w dniach 20 - 25 listopada 2011r. wzięli udział w spotkaniu inaugurującym, które odbyło się w szkole partnerskiej w Turcji . W wyjeździe uczestniczyło siedem osób ze szkoły – trzech nauczycieli oraz czterech uczniów. Ponieważ było to pierwsze spotkanie szkół partnerskich, nasi uczniowie przygotowali prezentacje i filmy na temat naszej szkoły, naszego miasta i kraju. Podobne prezentacje zostały także przygotowane przez przedstawicieli pozostałych szkół biorących udział w Projekcie tj. Turcję, Grecję i Włochy. W trakcie wizyty zaplanowano kolejne działania do realizacji. Gospodarze spotkania zorganizowali wycieczkę do Kapadocji, podczas której zwiedzaliśmy skalne kościoły, otwarte muzeum w Göreme oraz Słone Jezioro. Ponadto zwiedziliśmy najciekawsze atrakcje turystyczne Ankary.
W trakcie wizyty uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego podejmowania działań oraz doskonalenia umiejętności językowych. W czasie pobytu uczniowie mieszkali w domach swoich tureckich partnerów. Była to dla nich niepowtarzalna okazja poznania bogatej kultury tureckiej oraz codziennego życia mieszkańców Elmadag.

COMENIUS – WIZYTA W GRECJI:

Przedstawiciele naszej szkoły, w dniach 26 - 31 marca 2012 r. wzięli udział w spotkaniu krajów partnerskich, które odbyło się w Grecji w Xanthi.

Nasi uczniowie chwilę po przyjeździe do szkoły w Xanthi spotkali się z rodzinami swoich greckich partnerów, w domach których byli zakwaterowani i goszczeni przez cały pobyt w Grecji.

Gospodarze spotkania, przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Xanthi, zaproponowali bardzo ciekawy tygodniowy program. Oprócz oficjalnego spotkania w szkole, poznania grona pedagogicznego oraz całej społeczności szkolnej, prezentacji projektów związanych z tematyką współpracy międzynarodowej oraz dyskusji nad dalszymi etapami zaplanowanymi w ramach programu Comenius, organizatorzy zaproponowali atrakcyjne wycieczki. Zwiedzaliśmy wioskę Stavroupoli , macedońskie grobowce ( 200-150 p.n.e.). Nad rzeką Nestos mogliśmy spróbować jazdy konnej, odwiedziliśmy Muzeum Folkloru. Innego dnia pojechaliśmy do Porto-Lagos, gdzie weszliśmy do kościoła St Nicolas. Podziwialiśmy jezioro Vistonida oraz Muzeum Archeologiczne w Avdera. Zabrano nas także do Filippi, starożytnego miasta, byłej kolonii rzymskiej na wybrzeżu wschodniej Macedonii. W Kavala i Filippi spacerowaliśmy po jednym z najważniejszych archeologicznych wykopalisk wschodniej Macedonii.

Nie obyło się bez tradycyjnych greckich tańców, które były inicjowane przez Greków nawet w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Zajadaliśmy się przepysznym tradycyjnym jadłem w greckich tawernach. Pobyt w Grecji będziemy długo i mile wspominać.

COMENIUS - WIZYTA W POLSCE:

W dniach 23-28 września 2012 r. odbyła się wizyta gości z krajów partnerskich: Grecji, Turcji i Włoch w ramach realizacji programu Comenius "Partnerskie projekty szkół": 'We are future, future is us'. Oprócz ceremonii oficjalnej miały miejsce warsztaty narodowych tańców polskich oraz prezentacja projektów wszystkich państw członkowskich i dyskusja na tematy podejmowane w projekcie.

Nasi goście zakwaterowani byli w hotelu a młodzież z Włoch w domach swoich polskich partnerów. Nasi goście zwiedzili Łódź: spacerowali ulicą Piotrkowską, zobaczyli Księży Młyn, Białą Fabrykę Geyera, pałace Poznańskiego i Scheibler’a oraz Manufakturę z Muzeum Fabryki.

W ramach pobytu w Polsce zorganizowaliśmy także dwudniową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. Dodatkowo delegacja z Grecji zwiedziła Warszawę.

COMENIUS – WIZYTA WE WŁOSZECH

Zgodnie z kalendarzem realizacji projektu ”We are future, future is us” ,w dniach 03-10. 03 2013 r. delegacja uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum odwiedziła partnerską szkołę średnią w Massafra w południowych Wloszech. W wyjeździe uczestniczyło 11 osób ze szkoły – pięcioro nauczycieli oraz sześcioro uczniów.

W czasie pobytu uczniowie mieszkali w domach swoich włoskich partnerów, których wcześniej gościli w Łodzi. Była to dla nich niepowtarzalna okazja poznania kultury i kuchni włoskiej oraz codziennego życia mieszkańców Massafra.

Nie tylko nasi uczniowie, ale również delegacje pozostałych krajów partnerskich miały okazję poznać szkołę gospodarzy podczas oficjalnego spotkania, na którym nauczyciele przygotowywali się do napisania wspólnego raportu i omawiali kolejną wizytę w Turcji, gdzie będzie miała miejsce ewaluacja całego projektu. Uczniowie włoscy, polscy i greccy przygotowali plakaty o prawach dziecka i dyskryminacji. Włosi prezentowali pokazy slajdów o typach dyskryminacji na świecie, recytowali wiersze po angielsku.

Oprócz zajęć w szkole miały miejsce liczne atrakcyjne wycieczki. Delegacje zwiedziły miasteczko Matera, założone przez Rzymian w III wieku p.n.e. Ta miejscowość słynie z Sassi di Matera, doliny kamiennych domów i jaskiń mieszkalnych. Miejsce to wpisane zostało w 1993 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Castellana Grotte było kolejnym miejscem wartym uwagi. To system kilku przepięknych grot, z których największa jest grotą otwartą - ma naturalnie otwarte sklepienie.

Wszyscy byli zachwyceni także wizytą w Alberobello. Miasteczko słynie z kamiennych okrągłych domków trulli, które charakteryzują się stożkowatymi dachami. Cały region Alberobello słynie z tych unikatowych form budownictwa, pozostałościach po czasach prehistorycznych.

Kolejnymi ciekawymi miejscami, które znalazły się na mapie wycieczki były Taranto, ważny handlowy i wojenny port morski na Morzu Śródziemnym z zamkiem z XV wieku oraz Bari, największe miasto nad Adriatykiem, które polska delegacja odwiedziła przedostatniego dnia pobytu we Wloszech.

Włoskie rodziny organizowały dla naszych uczniów spotkania towarzyskie przybliżające codzienne życie włoskich nastolatków i ich rodzin. Udało się również nawiązać przyjacielskie relacje pomiędzy uczniami włoskimi i polskimi, których kontynuacją będą prywatne wyjazdy wakacyjne.

A tak wspominają wyjazd sami uczniowie:

„Cały wyjazd był według mnie bardzo udany. Czas był wypełniony bardzo ciekawie. Podczas wycieczek po bliższej i dalszej okolicy podziwialiśmy wszystkie miejsca warte zobaczenia. Najbardziej podobała mi się Matera, zwłaszcza dzięki panoramie miasta ułożonego piętrowo na skałach. Według mnie była to największa atrakcja wyjazdu. Mimo, że pogoda nie dopisywała cały czas, to z wyjazdu jestem bardzo zadowolona.”
Natalia Michałowska III b

„Wyjazd do Włoch był świetny. Partnerskie rodziny przyjęły nas bardzo dobrze. Cały wolny czas mieliśmy zorganizowany przez rodziny. Wszyscy byli otwarci i przyjacielscy. Uważam, że nikt z polskich uczniów nie czuł się tam źle. Atrakcje turystyczne były świetnie dobrane. Szczególnie spodobała mi się Castelana Grotte. Cały wyjazd oceniam jako naprawdę dobry. Jedyny minus to, że był tak krótki.”

Przemek Krawczyk III c

„Na zawsze zapamiętam ten tydzień spędzony we Włoszech. Poznałem tam wspaniałych ludzi, którzy bardzo serdecznie mnie przyjęli. Naprawdę szkoda mi było wracać.”

Maciej Socha III c

OSTATNIE SPOTKANIE PARTNERSKIE W RAMACH PROGRAMU COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

W dniach 3-7 czerwca 2013r odbyło się ostanie już spotkanie partnerskie podsumowujące 2-letnią współpracę szkół z Turcji, Włoch, Grecji i Polski. Tym razem turecka szkoła będąca koordynatorem projektu zaprosiła przedstawicieli szkół goszczących do nadmorskiego miasta Antalya na południu Turcji. Antalya to nie tylko plaże, palmy i parki rozrywki. Jako miasto ze starożytnymi korzeniami i bogatą historią oferuje również moc atrakcji dla miłośników zwiedzania.
W trakcie spotkania podsumowaliśmy rezultaty wspólnych prac nad projektem poświęconym Konwencji o Prawach Dziecka, jak również bliżej poznaliśmy dziedzictwo kulturowe każdego z krajów partnerskich. Przygotowaliśmy raport końcowy uwzględniający każde działanie i jego efekty w trakcie dwóch lat współpracy. Wspólnie spędzony czas był okazją do refleksji, podsumowań, jak i wymiany pomysłów dotyczących ewentualnej współpracy naszych szkół w przyszłości.