s3

Certyfikat: "Szkoła, która niesie Pomoc"[zobacz]

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie "Pah - czynimy świat lepszym" organizowanym przez:

Polską Akcję Humanitarną
s3

Certyfikat: Bezpieczeństwa w sieci Internet "Edu Net" [zobacz]

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie "Edu Net" z zakresu bezpieczeństwa w sieci przeprowadzonym przez:

Fundacje Kreatywnych Rozwiązań
s3

Certyfikat: Szkoła Wolna od Dopalaczy [zobacz]

Nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Wolna od Dopalaczy zorganizowanym przez:

Studium Prawa Europejskiego
s3

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Łodzi [zobacz]

Nasza szkoła otrzymała ponownie podziękowania za codzienny trud, różnorodność i skuteczność podejmowanych działań, które przyczyniły się do podniesienia poziomu i jakości kształcenia.Tymi słowami Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, wyraziła swoje uznanie za pracę dydaktyczną kadry pedagogicznej naszego gimnazjum:

Państwa wysiłek przyniósł wymierne efekty w postaci uzyskanych przez szkołę w latach 2010-2012 bardzo wysokich wyników EWD.  (EWD_ edukacyjna wartość dodana)
s3

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Łodzi [zobacz]

Nasza szkoła od dziesięciu lat może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami egzaminów gimnazjalnych organizowanych przez OKE.
Tymi słowami Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, wyraziła swoje uznanie za pracę dydaktyczną kadry pedagogicznej naszego gimnazjum:

Dziękujemy za jakość kształcenia i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodych ludzi. Życzymy Państwu nieustającej wiary w sens pracy pedagogicznej oraz wielu powodów do satysfakcji.
s1

Szkoła z klasą [zobacz]

Program "Szkoły z klasą" opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady przygotowane zostały zadania.
  • Poinformujmy, jak oceniamy
  • Czy uczymy myśleć
  • Jak uczymy współpracy
  • Szkoła bez nałogów
s3

Nauczyciel z klasą [zobacz]

W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie "Nauczyciel z klasą".
W ramach realizowanego programu nauczyciele pracowali nad wykonaniem szeregu zadań zmierzających do zdobycia czterech "sprawności nauczyciela":
  • Nauczycielu odejdź od tablicy.
  • Nauczycielu, pracuj metodą projektów.
  • Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomóc się uczyć.
  • Uczeń też człowiek.
s2

Szkoła z klasą - Lego, Cogito, Ago [zobacz]

W roku szkolnym 2004/2005 nasze Gimnazjum brało udział w programie "Szkoła z klasą - Czytam, Myślę, Działam" zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą i portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Zadaniem szkół uczestniczących w programie było zrealizowanie zadań rozwijających u swoich uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem, twórczego, krytycznego, naukowego myślenia oraz obywatelskiego działanie w lokalnym środowisku.

s4

Szkoła bez przemocy [zobacz]

W czerwcu 2007 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu społecznego – SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Staramy się, żeby nasza szkoła była miejscem wolnym od agresji i przemocy.