Klasa 2e brała udział w projekcie : Animacja jako tygiel kreatywnego i krytycznego myślenia.
Podczas pracy nad projektem uczniowie oglądali i omawiali filmy animowane; uczestniczyli  w spektaklu teatralnym lalkowym wraz z krótkim omówieniem techniki lalkarkiej; brali udział w zajęciach wypełnionych grami edukacyjnymi i zadaniami partycypacyjnymi poszerzającymi wiedzę  z zakresu animacji lalkowej filmowej i teatralnej oraz umiejętność krytycznego, nieszablonowego, kreatywnego myślenia; stworzyli film animowany techniką poklatkową.
Film ten weźmie udział w konkursie internetowym.