PROJEKT MIĘDZYNARODOWY Etiuda migranta

W dniach 15-24 listopada br. grupa uczniów z klasy językowej 1b  wraz z uczniami z Turcji i Węgier wzięła udział w międzynarodowym projekcie ETIUDA PANTOMIMICZNA w ramach programu unijnego Erasmus+.
Projekt w całości realizowany jest przez fundację Euro Event

Projekt Etiuda migranta, dotyczący  tematyki i historii uchodźstwa,  został opracowany przez młodzież w wieku 15-20 z Polski, Turcji i Węgier zainteresowaną sztuką teatralną,  a także pragnącą rozwiązać problemy współczesnej Europy, jakim jest masowa migracja uchodźców.
Celem projektu było przedstawienie w postaci sztuki pantomimicznej zasłyszanej, przeczytanej historii uchodźców i sprowokowanie refleksji nad sensem życiowych dramatów człowieka, jakim jest migrant. Warsztaty z wykorzystaniem pantomimy pozwoliły  zgłębić tajniki pantomimy oraz doświadczyć sztuki, w której uczestnicy wypowiadają się za pomocą ciała na ważny dla Europy temat. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali etiudę pantomimiczną  ukazującą losy migranta, jego przeżycia, ból, cierpienie z powodu konieczności opuszczenia domu rodzinnego i poszukiwania dla siebie nowego miejsca w świecie.

Udział w projekcie umożliwił uczniom rozwój osobisty, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur, wymianę nabytych doświadczeń, poglądów oraz szerzenie zasad tolerancji .
Praca w trakcie 10-dniowych warsztatów  przyczyniła się także do wzrostu kompetencji językowych, samoświadomości, poczucia własnej wartości, zwiększenia tolerancji wobec innych kultur czy religii oraz świadomości międzykulturowej.

Projekt zakończył  się etiudą wystawioną przez młodzież na scenie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznym w Łodzi przy udziale zaproszonych partnerów fundacji, rodziców oraz koleżanek i kolegów z klasy.

Klasa 2e brała udział w projekcie : Animacja jako tygiel kreatywnego i krytycznego myślenia.
Podczas pracy nad projektem uczniowie oglądali i omawiali filmy animowane; uczestniczyli  w spektaklu teatralnym lalkowym wraz z krótkim omówieniem techniki lalkarkiej; brali udział w zajęciach wypełnionych grami edukacyjnymi i zadaniami partycypacyjnymi poszerzającymi wiedzę  z zakresu animacji lalkowej filmowej i teatralnej oraz umiejętność krytycznego, nieszablonowego, kreatywnego myślenia; stworzyli film animowany techniką poklatkową.
Film ten weźmie udział w konkursie internetowym.

Uczniowie klasy II c: Daria Milbrant, Maja Juncewicz, Oliwier Bienias, Robert Liu i Maksymilian Rajchelt pod opieką p.Ewy Ciukszy i p.Karoliny Siejki-Ficner rozpoczęli współpracę z Przedszkolem nr 140 w Łodzi w ramach realizowanego projektu "Poczytaj mi przyjacielu". 24 listopada 2016 r. w grupie 6-latków zaprezentowali wybrane wiersze dla dzieci. Przedszkolaki słuchały z wielkim zainteresowaniem. Bardzo chętnie odpowiadały na pytania dotyczące treści tekstów. Nie zabrakło różnych zabaw plastycznych i gier o tematyce jesiennej. Wszyscy świetnie bawili się, zarówno maluchy, jak i gimnazjaliści.

W czwartek 10.11.2016r na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy. Apel przygotowali uczniowie szkoły. Wysłuchaliśmy wspólnie informacji historycznych oraz patriotycznych tekstów poetyckich. Towarzyszyły nam pieśni legionowe w wykonaniu zespołu wokalnego oraz muzyka Fryderyka Chopina. Wyjątkowy charakter tego dnia podkreślał także strój galowy wszystkich uczniów szkoły.

W poniedziałek 7 listopada rozpoczęło się Szkolne czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza. Maraton czytania rozpoczęli przedstawiciele klasy III a, we wtorek 8 listopada fragmenty książek prezentowała klasa III c. Zainteresowanych uczniów nie brakowało. Można było usłyszeć fragmenty takich książek jak „Quo vadis”, „Potop”, „Latarnik”, „Legenda żeglarska”, „Bajka”, "Sąd Ozyrysa”, "Krzyżacy". Czytamy jeszcze do czwartku 10 listopada na długich przerwach w bibliotece i sali nr 39. Serdecznie zapraszamy!