Dnia 16.12.2015 w klasie 3f odbyła się lekcja interdyscyplinarna na temat „Cudze chwalicie, swojego nie znacie – przegląd wybranych krain geograficznych Polski”.
Uczniowie, podzieleni na grupy, wykonywali zadania związane z następującymi miejscami: Karkonosze, jezioro Hańcza i okolice, Łódź i okolice oraz Jura Krakowsko-Częstochowska. Opisywali środowisko geograficzne, wskazywali wybrane obiekty na mapach i analizowali atrakcyjność turystyczną . Posługując się przewodnikami i folderami pokazali, jak przygotować się do podróży.
Każda grupa mówiła o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, np. podczas kąpieli w jeziorze, w czasie wędrówki w górach, w lesie (zagrożenie pożarem, trujące grzyby), czy też wobec obcych osób.
Uczniowie wykonali zadania, w których wykorzystali wiedzę matematyczną. Było to obliczanie wysokości względnej, obliczanie temperatury odczuwalnej w zależności od wiatru i temperatury powietrza, porównanie cen i powierzchni działek, planowanie zakupów w oparciu o oferty różnych sklepów oraz obliczenia związane z pobytem na kempingu.
Wszystkie krainy były przedstawione jako miejsca obecne w literaturze, od „Krzyżaków” do wierszy Juliana Tuwima. Młodzież udowodniła, że warto czytać  przewodniki, artykuły prasowe, powieści itp. W ten sposób można przygotować się do podróży i dobrze poznać nowe miejsce.
Podczas lekcji uczniowie korzystali z wielu źródeł, integrując wiedzę z lekcji geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i matematyki . Ich zaangażowanie było bardzo duże, nie ograniczali się do kart pracy, ale wzbogacili lekcję o własne doświadczenia i wnioski.
Klasa 3f zasłużyła na pochwałę i podziękowanie za piękną pracę.