Nie daj się wypalić!

Nasze gimnazjum uczestniczy w roku szkolnym 2015/16 w konkursie "Szkoła wolna od dopalaczy" zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.

Każda ze szkół biorących udział w konkursie musi wykonać szereg zadań ocenianych przez komisję konkursową. Jednym z tych zadań jest przeprowadzenie wśród młodzieży międzyszkolnej kampanii informacyjnej pod hasłem "Nie daj się wypalić".

Chcemy pokazać w tej kampanii, że zażywanie dopalaczy prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji dla zdrowia, a nawet życia. Chcemy też pobudzić w naszych rówieśnikach refleksje dotyczące życia bez używek, pokonywania trudności bez sięgania po rozmaite "wspomagacze", które tak naprawdę nie pomagają w rozwiązywaniu problemów a jedynie niszczą zdrowie. Informacje o niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą dopalacze zdobywamy w trakcie zajęć z wychowawcami i specjalistami. My chcemy przemówić do naszych kolegów poprzez emocje uruchomione pracami plastycznymi i graficznymi, zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.

Świat jest piękny i kolorowy, gdy oglądamy go swoimi oczami. Mamy przed sobą tyle ciekawych dróg, na których spotkać możemy przyjaciół - tyle celów, które możemy osiągać wraz z nimi. Eksperymentowanie z używkami i dopalaczami to droga do nikąd - a więc

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ!

 

 

twoja6

autor: Oskar Wójcik z kl. 2C

więcej prac uczniów w galerii szkoły - zapraszamy do obejrzenia.