14X 2015r.w domu kultury Na Żubardzkiej odbyła się debata dla klas trzecich pt: Dopalacze kradną życie.Reprezentanci ,jak i pozostali uczniowie wypowiadali się na temat szkodliwości dopalaczy dla zdrowia człowieka .Dyskusja dotyczyła także składu chemicznego dopalaczy,zachowań po ich zażyciu,  poruszono  kwestię regulacji prawnej w Polsce odnoszącej się do zakazu użytkowania substancji psychoaktywnych.Uczniowie naszej szkoły rzetelnie i ciekawie podejmowali zagadnienia,odwołując się do interesujących przykładów;pozyskując wiedzę od lekarzy specjalistów.Debata skłoniła uczestników do refleksji na temat życia i  najważniejszych wartości.