WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH
W dniach 17-18 września 2015 roku odbył się wyjazd integracyjny klas pierwszych. W czwartek punktualnie o 8.00 wszystkie klasy (prawie w komplecie) wyruszyły na swoją pierwszą szkolną wycieczkę do Ślesina. Podróż wszystkim minęła bardzo szybko i już po trzech godzinach uczniowie rozpakowywali się w swoich pokojach.
Na miejscu czekało wiele atrakcji: pieczenie chleba metodą tradycyjną, zwiedzanie skansenu maszyn i urządzeń rolniczych oraz rzemieślniczych i zabawa w poszukiwanie skarbu ukrytego w lesie, podczas której trzeba było rozwiązywać zagadki i wykonywać niełatwe zadania. Wszystkie te zabawy wymagały współpracy całego zespołu klasowego oraz wiele kreatywności i sprytu. Każdy doskonale bawił się, a jednocześnie poznawał pomysłowość i zaangażowanie swoich koleżanek i kolegów z klasy.
Oczywiście nie zbrakło wzajemnego poznawania się uczniów w klasie oraz wychowawcy z wychowankami podczas realizacji programu Razem. A na koniec dnia wspólna zabawa na dyskotece.
Podczas całego wyjazdu panowała wspaniała atmosfera i wszyscy doskonale bawili się i poznawali nie tylko swoje koleżanki i kolegów z klasy, ale również z równoległych klas.
Nikt nie chciał wracać do domu, a w autokarze podczas drogi do Łodzi wszyscy planowali kolejny wyjazd. W piątek wieczorem, z uśmiechem na ustach i niezapomnianymi wrażeniami pierwszoklasiści rzucili się w ramiona rodziców...