23 XI, w ramach edukacji patriotycznej klasa IIIe brała udział w rajdzie "Szlakiem polskich oddziałów wojskowych w  Łodzi w latach 1914-1939". Przewodnikiem był pan dr Tadeusz

Bogalecki, autor książek o tematyce historycznej, konsultant WODN w Łodzi.