W środę 8.11.2017 r. w sali nr 11 odbyło się Szkolne czytanie dzieł Mrożka (dramatopisarza, prozaika, satyryka, wnikliwego obserwatora rzeczywistości). Rozpoczęło się na 2 godzinie lekcyjnej i trwało do szóstej.Wszystkie klasy drugie miały możliwość wysłuchania wybranych tekstów.  W lektorów wcielili się uczniowie klas trzecich. W przepiękny sposób zaprezentowali takie opowiadania jak "Słoń", "Wesele w Atomicach", "Wierny stróż", "Lolo", "Lew", czy "Profesor Robert". Czytający z chęcią odpowiadali na zadawane przez młodszych kolegów pytania odnośnie treści. Nie zabrakło również śmiechu. Przecież twórczość Mrożka to wielobarwne historie, w których przeplatają się groteska, ironia i absurd.
Wszystkie zaprezentowane opowiadania, jak i inne dzieła Mrożka są dostępne w bibliotece szkolnej. Zapraszam do wypożyczeń :)
Karolina Siejka-Ficner