Uprzejmie przypominamy, że termin składania podań o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej (p. siatkowa chłopców), upływa z dniem 12.05.2016r, a test sprawności fizycznej dla kandydatów odbędzie się 16.05.2016 w Gimnazjum nr 8 o godz. 16.30.
Informujemy, że test sprawności fizycznej dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w terminie podstawowym, odbędzie się w dniu 12.05.2016r o godz. 16.00 na obiektach Gimnazjum nr 8.
Wszelkie informacje zostały umieszczone w dziale rekrutacja na stronie http://gim8.szkoly.lodz.pl
lub bezpośrednio u trenera B. Ostrowskiego pod numerem 609 041 193