W dniu 18 marca 2016 r. grupa uczniów z klasy I d uczestniczyła w bardzo interesującej lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 21 w Łodzi na temat roli szaty graficznej
i ilustracji we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży. Uczniowie zapoznali się z różnymi wydaniami książek, rodzajami ilustracji, a także dowiedzieli się , jakie cele i zadania spełnia Międzynarodowa Organizacja Książek dla Młodych Ludzi.