I Ty możesz zostać Mikołajem ;)

 

Uczniowie naszego Gimnazjum zorganizowali zbiórkę na rzecz podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie , w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Młodzież, wpierana przez grono pedagogiczne zebrała środki czystości, słodycze i trwałe produkty żywnościowe. Wszystkie dary zostały przekazane do Ośrodka  w dn. 1 XII 2015r.