W środę, 14-ego października 2015 r. odbył się Dzień Patrona, który dla klas drugich był dniem talentów. Organizatorem tej imprezy była p. Barbara Waingertner z klasą 2d.
Na początku spotkania uczniowie złożyli nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, a następnie obejrzeli prezentację multimedialną o Tadeuszu Kościuszce.
Później rozpoczęły się warsztaty dla wszystkich klas drugich, w czasie których każda z klas przygotowywała w grupach:
- recenzję jednej z książek o Tadeuszu Kościuszce,
- scenkę dotyczącą jednego z okresów życia patrona szkoły,
- hasło promujące postać Tadeusza Kościuszki,
- krótką wypowiedź na temat " Jakie cechy patrona naszej szkoły są w dzisiejszych czasach warte propagowania?”. Jednocześnie trzyosobowe drużyny z każdej klasy brały udział w pisemnym konkursie historycznym o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki. Wszystkie klasy w czasie warsztatów przygotowały  też dowolny program artystyczny.
Efekty prac oceniało jury w składzie: p. Iwona Tarnowska, p. Barbara Gaponiuk i p. Karolina Siejka-Ficner.
Po warsztatach klasy drugie spotkały się by zaprezentować wyniki prac i swoje talenty. Wszystkim bardzo podobały się te różnorodne występy. Mogliśmy m.in. obejrzeć scenki, kabarety, prace plastyczne, prezentację multimedialną, a także wysłuchać piosenek i gry na różnych instrumentach
Jury oceniło wszystkie klasy i przyznało pierwsze miejsce klasie 2c, za co klasa otrzymała smaczne nagrody.