W nagrodę za najlepszą frekwencję w szkole w roku szkolnym 2014 / 2015 klasa 2d wybrała darmowy film „Pilecki”, który obejrzeliśmy 29.10.15 r. w Cinema City.
Film opowiadał historię Witolda Pileckiego,  rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, został stracony w 1948r. Oskarżenie anulowano w 1990r. Pośmiertnie Witold Pilecki w 2006r. otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.