Ślubowanie klas pierwszych


W dniu 14.10.2015 obyło się uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów naszego gimnazjum. Część oficjalną uświetniły serdeczne słowa Pani Dyrektor kierowane do naszych nowych kolegów i koleżanek . Z dużym aplauzem spotkała  się również deklaracja przyjaźni , a także  pomocy i wsparcia dla uczniów klas pierwszych, złożona przez przedstawiciela samorządu szkolnego.
Pierwszym poważnym testem na współpracę w grupie  dla uczniów klas pierwszych było przygotowanie krótkich inscenizacji będących interpretacją słów Adama Mickiewicza:
,, Wiedzę zdobywamy od innych , mądrości uczymy się sami ‘’.
Ku naszemu zadowoleniu  wszystkie klasy wyszły z tej próby zwycięsko i bezbłędnie uchwyciły główną ideę słynnego cytatu w krótkich scenkach .Jednocześnie można było podziwiać talenty muzyczne i taneczne naszych młodszych kolegów. Najtrafniejszym podsumowaniem wspólnej pracy jest autorski tekst piosenki autorstwa Mai Kałczak, uczennicy klasy Ib:
my uczniowie gimnazjum numer 8
nigdy nauki nie mieliśmy w nosie
My uczyć się tutaj chcemy
I wielką wiedzę również zdobędziemy


my chcemy być mądrzy i doskonali
chociaż na razie jesteśmy jeszcze mali.

uczymy się od innych
od siebie wymagamy wiele
pomogą nam w tym nasi nauczyciele

Będziemy obserwować bawić się i uczyć
żeby nigdy w życiu się nie kłócić
aby osiągnąć nasze własne cele
aby w głowach naszych pozostało wiele!