Nasza szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego pt.Szkoła wolna od dopalaczy.
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą używanie dopalaczy i innych substancji psychoaktwnych. Szkoła przystępując do konkursu przyjmuje na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury. Po wykonaniu wszystkich zadań szkoła uzyskuje certyfikat i dyplom Szkoła wolna od dopalaczy.