PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

15 września 2015 r.

Trzy charakterystyczne dzwonki stały się sygnałem  dla całej społeczności szkolnej do sprawnego opuszczenia budynku zgodnie z planem ewakuacyjnym szkoły. Na szczęście był to tylko próbny alarm, który sprawdzał zachowanie się uczniów, nauczycieli  i pracowników szkoły  w przypadku zagrożenia pożarem.. Ćwiczenia nadzorowała jednostka Straży Pożarnej. Według strażaków alarm został przeprowadzony bardzo sprawnie z zachowaniem wszelkich norm i przepisów