Drukuj

Zajęcia dodatkowe z informatyki.

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach innowacji odbywają się zajęcia dodatkowe z robotyki .

Zobacz działającego robota >>>RoboG8


Tytuł projektu: RoboG8

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie, w którym zainicjowana została nowa forma zajęć informatycznych w Gimnazjum nr 8 w Łodzi. Podczas realizacji projektu została wykorzystana strategia dydaktyki eksperymentalnej, która w trakcie zdobywania wiedzy i umiejętności promuje aktywne formy uczenia się poprzez rozwiązywanie problemów, zamiast klasycznego zapamiętywania faktów. Podstawowe cechy proponowanej strategii:
- kluczowym elementem jest aktywna postawa członków zespołu,
- nauka odbywa się w małej grupie projektowej,
- nauczyciel jest pomocnikiem lub przewodnikiem,
- rozwiązywanie odpowiednio wybranego problemu inicjuje i ukierunkowuje proces zdobywania wiedzy teoretycznej w bezpośrednim połączeniu z nabywaniem praktycznych umiejętności,
- nowa wiedza nabywana jest w procesie samouczenia, którego przebieg w dużym stopniu zależy od całego zespołu.

Uczniowie w trakcie zajęć  programowali autonomicznego robota - Maor.

Zajęcia realizowane podczas trwania projektu  to połączenie informatyki, elektroniki, mechaniki, fizyki i matematyki. Celem zajęć było pokazanie młodym ludziom, że robotyka może być przygodą, hobby, a w przyszłości zawodem z perspektywami. Uczniowie w trakcie realizacji projektu nabyli umiejętność pisania prostych programów komputerowych, które posłużyły do poruszania robotem.

Uczniowie zdobyli takie umiejętności jak:
- analitycznego i syntetycznego myślenia,
- uczyli się przez praktyczne działanie,
- logicznego myślenia,
- wyobraźni przestrzennej,
- programowania,

Głównym celem projektu jest:

Pokazanie młodzieży możliwości zastosowania komputerów do sterowania urządzeniem zewnętrznym jakim jest autonomiczny robot poprzez napisanie prostego programu.

Cele operacyjne:

Uczeń:
- zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem urządzeń elektronicznych działających w świecie rzeczywistym,
- potrafi samodzielnie zorganizować pracę zespołu, planować harmonogram czasowy prac,
- potrafi rozwiązywać zaistniałe proste problemy techniczne,
- umie poszerzać wiedzę w obszarze programowania, wyszukiwać wiedzę i ją selekcjonować,
- wykorzystuje narzędzia informatyczne na każdym etapie realizacji projektu,
- doskonali umiejętności programowania – pisania prostych programów sterujących robotem,
- doskonali umiejętność autoprezentacji.

Podsumowanie: W trakcie realizacji projektu (odbyło się osiem spotkań 2 godzinnych) uczniowie uczyli  się programowania autonomicznego robota Maor. W trakcie zajęć tworzyli programy autorskie, dzięki którym poruszali robotem. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem a uczniowie swoje zdanie na ich temat wyrazili w ankiecie ewaluacyjnej.

Zobacz jak działa >>>RoboG8

 

Zobacz film z prowadzonych zajęć>>>RoboG8

Zobacz jak programowaliśmy robora>>>RoboG8

Film z konkursu o robocie >>>RoboG8